Revisor, bank og SKAT

Revisor, bank og SKAT: når kvartalet, halvåret eller året er slut, skal du fortælle historien om virksomhedens tal videre til din omverden. Vi sørger for, at dine tal er korrekte, så de giver det korrekte billede af din virksomhed.

Efter periodens eller regnskabsårets afslutning får du regnskabet fra os, med afstemte bankkonti, lån, skyldige omkostninger og moms. Debitor og kreditor er gennemgået og opgjort. Hele driftsregnskabet er gennemgået for evt. fejl, og særlige opmærksomhedspunkter for din branche.

Afskrivninger, skattemæssige opgørelser og andre skattetekniske forhold overlader vi til din revisor eller anden rådgiver, da dette kan have stor skattemæssig og økonomisk betydning. Revisor er eksperten på dette område og kender denne lovgivning bedre end os.

Igen handler det om, at tallene bag din virksomhed skal fortælle den rigtige historie til dig og din omverden.