GDPR

Persondatapolitik for Kontorclipsen

Denne persondatapolitik opdateres løbende for at sikre, at den lever op til den tekniske, organisatoriske og retslige udvikling.
Kontorclipsen er sparringspartner og rådgiver indenfor bogførings- og regnskabsopgaver

Vores adresse er:
Kontorclipsen
Hareskovvej 17 G
4400 Kalundborg

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til: ”Den til enhver tid ansvarlige for GDPR i Kontorclipsen” Email adresse: info@kontorclipsen.dk


Oplysninger om dig som kunde

Kontorclipsen anvender de persondata, du som kunde giver os adgang til, for at vi kan løse den aftalte opgave.

Det inkluderer også de data der fremgår af skattemappen, i det omfang at du som kunde giver os adgang til denne.

Det drejer sig om oplysninger om dine økonomiske, skattemæssige samt forretningsmæssige forhold.
Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregistret. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for Kontorclipsens forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven, samt hvidvaskloven (Hvidvaskloven §1).


Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Kontorclipsen sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år jf. reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.


Videregivelse og overladelse af persondata

Kontorclipsen videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med dig som kunde.
Alle kunder hos Kontorclipsen har en hovedaftale der beskriver kundeforholdet.

I hovedaftalen er beskrevet de underdatabehandlere der er valgt for kundeforholdet.

Kontorclipsen kan vælger at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring.
Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig Kontorclipsens ansvar, at dine kundeoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Kontorclipsen vægter i det omfang det er muligt, udelukkende at benytte underdatabehandlere som er fysisk hjemmehørende indenfor Danmarks grænser, for at minimere risikoen for dine data.
Vi videregiver kun persondata til formål, som følger kundes hovedaftalen. Forud for at vi videregiver andre persondata end dem der er beskrevet i hovedaftalen, vil Kontorclipsen først bede dig underskrive et specifikt samtykke til formålet. Du kan altid tilbagekalde et specifikt samtykke ved at skrive til info@kontorclipsen.dk med henvisning til det specifikke samtykke.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.


Registreredes rettigheder

Hvis Kontorclipsen har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

 

Brug af hjemmesiden

På www.kontorclipsen.dk bruges cookies for løbende at forbedre siden. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kontorclipsen.dk.

 

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger, beder vi dig kontakte os og henviser til kontakt-oplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.